شرکت سهامی تاسیسات ساختمان ایران " تسیس " تاسیس ۱۳۴۷

single-img-one

درباره شرکت سهامی تاسیسات ساختمان ایران
" تسیس "

شرکت تاسیسات ساختمان ایران "تسیس"در سال 1347 تاسیس شده است واینک با قدمت بیش از نیم قرن با سابقه ترین وبزرگترین شرکت تخصصی تاسیسات کشور می باشد. عمده اهداف شرکت تسیس عبارت است از :

1) طرح ریزی، آموزش، تهیه، نصب ونگهداری، بهسازی وبازسازی تاسیسات ساختمانی شامل تاسیسات مکانیکی والکتریکال وآسانسور وطرح های مربوط به به تاسیسات گاز وآب وفاضلاب وبرق وبهینه سازی مصرف انرژی وپایداری محیط زیست 

۲) اعطای نمایندگی حرفه ای در سراسر کشور (Franchise)وشبکه گسترده وکنترل شده ویکپارچه کسب وکار

۳) اورژانس شبانه روزی وسیار تاسیسات(الو تسیس)

۴) تحصیل نمایندگی از سازندگان وفروشندگان لواز مصرفی داخلی وخارجی در زمینه موضوع فعالیت

۵) مدیریت آکادمی حرفه ای تاسیسات شرکت تسیس در طی بیش از 50 سال سابقه درخشان خود بزرگترین قرار دادها وتوفقات را در زمینه موضوع فعالیت خود را با وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی وارتش وبخش خصوصی وسازندگان شهرک های بزرگ داشته است، بطوریکه در دو ده اول عمر خود بیش از 90درصد آسانسور برج های مرتفع وبیش از 50درصد تاسیسات مکانیکی والکتریکی پروژهای عظیم را اجرا نموده است ونمونه های نیز در همین سایت معرفی شده است.

دریافت فایل رزومه تسیس

سهامداران، شرکاء و شرکت های همکار